“ดีป้า” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ชู depa – Fund

“ดีป้า” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ชู depa – Fund

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปูพรมทั้งภาครัฐ และเอกชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปูพรมทั้งภาครัฐ และเอกชน ชู depa – Fund เพื่อสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล
พร้อมเปิดรับสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการผ่านมาตรการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 8 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน โดยสนับสนุนสูงสุดตั้งแต่ 50,000 บาท – 250 ล้านบาทต่อกิจการ ภายใต้เป้าหมายสร้างธุรกิจดิจิทัลที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท