โครงการ  "อาชีวะโชว์พราว" ลงพื้นที่ 77 จังหวัด

โครงการ  "อาชีวะโชว์พราว" ลงพื้นที่ 77 จังหวัด

วันพุธที่  1 พ.ย.60 ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วันพฤหัสฯที่ 2 พ.ย. 60 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาวันศุกร์ที่ 3พ.ย.60 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้  จัดทำโครงการ  "อาชีวะโชว์พราว"  ลงพื้นที่ 77 จังหวัด (ทั่วประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.             เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี  ในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายออนไลน์ ผ่าน FACEBOOK  FANPAGE

2.             สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์ 

3.             จุดประกายให้เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มี คิดและทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม

4.             เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ พฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพย์ติด การใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ  และการเกิดโรค NCDs  และทุกสถานศึกษาจะได้ร่วมประกวดการสร้าง FACEBOOK  FANPAGE เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่  1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00 – 12:00  น.  ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก, วันพฤหัสฯที่  2  พฤศจิกายน 2560  เวลา 08:00 – 12:00  น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12:00 – 16:00  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (และสถาบันอื่นๆ ตามตารางแนบ)

ภายในงานจะได้พบกับการโซนโชว์ของ (นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์)  จากวิทยาลัยภายในจังหวัด โซนโชว์กึ๋นแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ชำนาญการและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และ โซนโชว์เฮลท์ มุมเพื่อสุขภาพ (Health) ส่งเสริมสุขภาพ  

 ติดตามข่าวสารได้ที่ FB อาชีวะโชว์พราว                                                                                                                                                          

PR อาชีวะโชว์พราว : คุณหมิว 093-645-4569