เทเวศประกันภัย จัด Big Cleaning Day

เทเวศประกันภัย จัด Big Cleaning Day

เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะ และขัดล้าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับรองรับประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งบริษัทฯ เปิดเป็นจุดให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มาปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเยาวชนจิตอาสาในชุมชนเขตพระนคร ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารเทเวศประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด สุดา ศรีบุศยดี โทร.02-6312290 ต่อ 310