CPI รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปีที่ 6

CPI รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปีที่ 6

รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตลิ่งชัน) เมื่อเร็วๆนี้