"2017 Jingmen TFAC Trade Fair&Business Forum"

"2017 Jingmen TFAC Trade Fair&Business Forum"

สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ จัดมหกรรมแสดงสินค้างาน ณ เมืองจินเหมิน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. -1 พ.ย.60 นี้

สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ร่วมรัฐบาลจีนจัดมหกรรมแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน "2017 Jingmen TFAC Trade Fair&Business Forum" ณ เมืองจินเหมิน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. -1 พ.ย.60 นี้ 

นางธารทิพย์  อมรประภาวัฒน์  นายกสมาคมการค้าไทย- หูเป่ย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน "2017 Jingmen TFAC Trade Fair&Business Forum" ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกและเป็นนิมิตหมายที่ดีของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่

โดยทางสมาคม การค้าไทย-หูเป่ย์ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารบริษัทพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร (ประเทศไทย ) จำกัด  สมาคม SMEs Thai Go Inter Association และสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน โดยมีวัตถุประสงค์ นำนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการจากประเทศไทยไปออกร้านแสดงสินค้า และทำการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการของประเทศจีนและเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างกันที่เปรียบดั่งบ้านพี่เมืองน้องมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนสินค้าที่นำไปแสดงประกอบด้วย เสื้อ ผ้า อาหาร  อาหารเพื่อสุขภาพ  ยาสมุนไพรไทย   สินค้าหัตถกรรมหรือแฮนด์เมดจากชาวบ้าน เป็นต้น