พิธีเปิดงาน “River Festival 2017สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”ครั้งที3

พิธีเปิดงาน “River Festival 2017สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”ครั้งที3

“แสงมงคลส่องสว่าง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เน้นในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทัjวโลก

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” พร้อมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนามประธานการจัดงาน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แสงมงคลส่องสว่าง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยมี ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ นายสุรพล เศวตเศรนี นายกมลนัย ชัยเฉนียน และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาเริ่มงาน 18.00 น. ณ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (ลงทะเบียนสื่อมวลชนเวลา 17.00 น.)  โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ใน 8 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช     เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์ และท่าล้ง 1919

 

สำนักสื่อสารองค์กร  : ผู้ประสานงานหลัก มลิสา (ส้ม) 096-593-6654 สราญลักษณ์ (ตาล) 0 89217 6677 /  วิภาภรณ์ (เปิ้ล) 0 86360 3256

หรือ วิภารัตน์ (อ้อ) หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ 081-209-5743 / พรรษา (ฝน)086-332-6615 /ธนาภรณ์ (ส้ม) 061-679-3707 /                    

กรกนก (เมย์) 083-090-8803 / ปิยนุช (ปู) 097-946-614