สภากาชาดไทย รับมอบชุดดีวีดี ABABO-The New Blood Project

สภากาชาดไทย รับมอบชุดดีวีดี ABABO-The New Blood Project

 

สภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบชุดดีวีดีภาพยนตร์ “ABABO-The New Blood Project” จากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์
(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น สำหรับนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กระจายไปยังศูนย์บริการโลหิตทั่วประเทศ เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำภาพยนตร์ “ABABO-The New Blood Project” ภายใต้โครงการ Let Them See Love ในรูปแบบหนังสั้น 4 เรื่อง 4 แบบ จาก 4 ผู้กำกับเลือดใหม่ ที่ใช้ 4 กรุ๊ปเลือด ได้แก่  A,B, AB และ O มาเป็นโจทย์ในการเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็น“ผู้ให้" และรณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอที่จะรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์