แฟมิลี่มาร์ทชวนชาวไทยร่วมใจ รวมพลังแสดงความจงรักภักดี

แฟมิลี่มาร์ทชวนชาวไทยร่วมใจ รวมพลังแสดงความจงรักภักดี

แฟมิลี่มาร์ท เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมใจสวมใส่สายข้อมือสีเหลือง และสีดำ

แฟมิลี่มาร์ท  เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมใจสวมใสสายข้อมือสีเหลือง และสีดำ   เพื่อรวมพลังชาวไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำหรับสายข้อมือสีเหลือง  “จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” และ สีดำ “ฉันจะเป็นคนดี”   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : FamilyMart Thailand   Line Official: FamilyMart Thailand และ www.familymart.co.th