“การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลกับใบประกอบการสปาอย่างไร”

“การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลกับใบประกอบการสปาอย่างไร”

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดสัมมนา ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ให้เกียรติมาบรรยาย

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดสัมมนา ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลกับใบประกอบการสปาอย่างไร” ท่ามกลางสมาชิกของสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการสัมมนากันอย่างพร้อมเพรียง  

 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โทร. 0-2200-9000

สมหมาย โยคาพจร                                ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด                        [email protected]

พงศิยา กิตติขจร                                   ผู้อำนวยการฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิส                       [email protected] 

ภัทร์ศยา ฉาบกังวาล                              ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด                      [email protected]

กรรณิการ์ พฤกษ์กานนท์                          เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                [email protected]