ฟินเทค – พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน

ฟินเทค – พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน

บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่า สถาบันการเงินที่มั่นคงในปัจจุบันต่างกำลังเผชิญหน้ากับผู้เล่นรายใหม่ กำลังพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็ว