FTEโชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

FTEโชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

 นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย(ที่2จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง และนายปฤณ  บุรีคำ (ที่4จากขวา) ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ (ยืนที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ปุณณดา  สงวนวงศ์ / แพรววรรณ อ่อนประไพ

โทร. 02-718-2621

มือถือ 085-073-8383 / 081-664-8139

อีเมล์ [email protected] / [email protected]