เสวนา "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ"

เสวนา "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ"

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ "เคทีซี ป็อป" ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

กิจกรรมเสวนา "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ"
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ "เคทีซี ป็อป" ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

 

กำหนดการ

10.30 น. – 10.45 น. 

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเสวนา "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ"

10.45 น. - 11.45 น. 

ร่วมเสวนากับนักเรียนทุนของพ่อถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ และได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต นักศึกษาของโครงการฯ ในการทำความดีต่อไป

  • ดร.เจน ชาญณรงค์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

แผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532

  • ดร.กฤชชลัช ฐิติกมล ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533

  • ผศ.ดร.วรภรรณ เรืองผกา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

  • ดร.ปัญญา แซ่ลิ้ม ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548