"การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชัวคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่ม

 "การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชัวคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่ม

วันเสาร์ที่่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

สภาวิศวกร จัดสัมมนา  
หัวข้อเรื่อง "การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชัวคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท"  ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
ในวันเสาร์ที่่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.

ศ.ดร. อมร พมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ คุณภาวินี ชนะพลชัย (พี่หงวน)
โทร / ID Line 089 770 2659