วปธ. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

วปธ. ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษา

หลักสูตร วปธ. ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล และถวายน้ำดื่มยี่ห้อน้ำใจกับเครื่องสังฆทาน

แด่พระสงฆ์ ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี