สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น

สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น

เรียนหลักสูตรเสริมประสบการณ์ สร้างทักษะชีวิต กับสถาบันการศึกษาทางไกล

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

มีหลักสูตรดังนี้

>หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

>หลักสูตรเซียนกล้อง:พื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่มืออาชีพ

>หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก

>หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)

>หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสมัครออนไลน์ได้ที่ 
www.dei.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-3816650 ต่อ 19,20
Email: [email protected]