หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลง / พร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง / บริหารความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ

หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.24-ChangeManagement/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)