หลักสูตร Business English for Purchasing

หลักสูตร Business English for Purchasing

ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดซื้อ

หลักสูตร Business English for Purchasing

22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.22-EngPruchasing/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)