หลักสูตร การบริหารผลงานที่เหนือชั้น

หลักสูตร การบริหารผลงานที่เหนือชั้น

“การบริหารองค์กรด้วยจุดแข็ง Strength-Based Management คือ การร่วมกัน ค้นหาจุดแข็งขององค์กร มาพัฒนาให้แกร่งขึ้น”

หลักสูตร การบริหารผลงานที่เหนือชั้น

16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.16-BeyondPerformance/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)