หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ และการปรากฏตัวผ่านสื่อ

หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ และการปรากฏตัวผ่านสื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และโฆษกทางการเมือง

หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ และการปรากฏตัวผ่านสื่อ

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.15-MC/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)