มบส.ร่วมจัดประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9

มบส.ร่วมจัดประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับ มบส. และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้รัก สามัคคี”

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th