เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล

เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล

งาน OTOP  หัตถศิลป์ผ้าไทยเมืองโคราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นมาตรฐาน

เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ OTOP ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล : ศูนย์การค้า Terminal21 โคราช โดย นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และ OTOP Trader จัดงาน OTOP  หัตถศิลป์ผ้าไทยเมืองโคราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่  5 จากซ้าย)  และ นางสุนีย์  บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) มาร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว  ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช วันก่อน

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัด

นิตยา (ยุ้ย) โทร. 087-987-7765 / อภิญญา (อะตอม) โทร. 084-672-9966

ปุณฑริก (อิง) โทร. 081-908-8173/ ฉัตรฑริกา (แครอท) โทร. 084-935-6004