เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา คว้า รางวัลกินรีดีเด่น

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา คว้า รางวัลกินรีดีเด่น

คุณพัทธมน เมฆะวรากุล รองผู้บริหารเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา  ได้ให้เกียรติขี้นรับรางวัลกินรีดีเด่น ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 11

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา คว้ารางวัลกินรีดีเด่น ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย คุณพัทธมน เมฆะวรากุล รองผู้บริหารเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา  ได้ให้เกียรติขี้นรับรางวัลในครั้ง

นี้   การประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และการยอมรับทัดเทียมในระดับนานาชาติอีกด้วย