DITP ร่วมงาน AFM 2017 คาดสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

DITP ร่วมงาน AFM 2017 คาดสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมงาน American Film Market & Conferences 2017 คาดสร้างมูลค่าธุรกิจภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2560 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเตรียมจะเข้าร่วมงาน American Film Market & Conferences 2017 ณ นครลอสแอนเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย การเจรจาการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการไทยในธุรกิจภาพยนตร์ และผู้ประกอบการไทยในธุรกิจแอนิเมชั่น รวมจำนวน 8 ราย เข้าร่วมงาน ดังนี้

1.Benetone Films Co., Ltd. 2.GDH 559 Co., Ltd. 3.Hollywood (Thailand) Co., Ltd.        

4.Imagimax Co., Ltd. 5.Kantana Sound Studio Co., Ltd. 6.P.L.H. Holding Co., Ltd. 

    Sahamongkolfilm International Co., Ltd. 8.The Monk Studios Co., Ltd.

โดยคาดว่าการเจรจาการค้าในปีนี้ จะสร้างมูลค่าในงานไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จาก     ปีก่อน ทั้งนี้ตลาดธุรกิจภาพยนตร์มีมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท ตลาดธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มีมูลค่ารวมกันประมาณ 7,000 ล้านบาท มียอดส่งออกรวมกันประมาณร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

นอกจากนี้ภายในงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดสร้างคูหาเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของไทย และให้ข้อมูลสำหรับผู้สนใจร่วมมือกับไทยในการผลิตภาพยนตร์ ถ่ายทำในประเทศไทย ใช้บริการโพสต์ โปรดักชั่น และซื้อลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ไทยณบริเวณ เอเทรี่ยม ชั้น 5 Loews Santa Monica Beach Hotel อีกด้วย