ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจนในการดูแลของมูลนิธิ EDF

บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด โดยนายชิเงโอะ ฮายาคาวะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และนายชินโงะ โอวากิ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  มอบเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาระยะเวลา 3 ปี แก่นักเรียนไทยที่ยากจนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมีนายเรอิจิ อูเอดะ ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบ ทั้งนี้นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนในความดูแลของมูลนิธิไปแล้ว 180 คน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในกว่า5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 354,842 คน คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษากว่า 586,208,299 บาท

ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org