สนช.เปิดการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ

สนช.เปิดการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ

เปิดงานการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติการเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และธุรกิจเทคโนโลยี 2017 หรือ (SITE CONNECT 2017)

งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโซน i-SHARE  “ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "From Science to Innovation Toward Thailand 4.0 และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นเกียรติในงาน

สำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะนำความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มาถ่ายทอดในเวทีสัมมนา โดยการประชุมจะมีตั้งแต่ 6-8 ตุลาคม 2560 ภายในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ที่ภิรัชฮอลล์ ไบเทคบางนา