จิตอาสาบริจาคโลหิต จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

 จิตอาสาบริจาคโลหิต จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ระหว่างวันที่ 12-25 ต.ค. 60 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ชวนจิตอาสาร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 12-25 ต.ค. 60 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” อันทรงคุณค่า   

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ระหว่างวันที่ 12-25 ต.ค. 60 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์  ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ“เหรียญที่ระลึกพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ”อันทรงคุณค่า  เหรียญดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ในปี 2539 เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 4 ครั้ง เมื่อปี 2538-2539 รวมเป็นเวลา 22 ปีมาแล้ว ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ  ปั้นแบบ และผลิตโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าของเหรียญเป็น  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปรมาภิไธย  ด้านหลังจารึกข้อความ “ชีวิตํ  จเช ธมฺมมนุสฺสรนฺโต” มีความหมายว่า พึงสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาธรรม  

นอกจากนี้  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต   พร้อมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ชุด “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” และ“ก้าวพระบาทที่ยาตรา น้ำพระทัยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต”  นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต  ย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2512  จึงถือเป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ภายใต้พระบารมี  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ความทันสมัย  มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนางานด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12-25 ต.ค. 60  ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์   วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 07.30-19.30 น.  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-15.30 น.  เฉพาะในวันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปิดเวลา 08.00-16.00 น.  สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99  ต่อ 1101,1752, 1760,1771       

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.  0 2256 4300, 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761