GUNKUL ต้อนรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

GUNKUL ต้อนรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

GUNKUL ต้อนรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิมิตสึ

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมงาน บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ให้การต้อนรับ คุณชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และกรรมการฯ พร้อมคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2560 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" จำนวน 36 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิมิตสึ กำลังการผลิต

40.41 เมกะวัตต์ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ของบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)