มอบโล่รางวัลสื่อมวลชน

มอบโล่รางวัลสื่อมวลชน

พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลนายโกสินธ์ จินาอ่อน และ วิเชียร ฤทธิ์เมฆพร เข้ารับรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย


พลเอกเสริมศักดิ์  วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล สาขา สื่อมวลชน ส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจบริหารธุรกิจ โครงการ เสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูง สู่ประชาคมอา

เซียน ( ASEAN AWARD) โดยมี  โกสินธ์ จินาอ่อน  บรรณาธิการช่อง 13 สยามไทย วิเชียร ฤทธิ์เมฆพร ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ เข้ารับรางวัล  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ