ทีพีบีไอ เปิดสำนักงานใหม่

ทีพีบีไอ เปิดสำนักงานใหม่

TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกมล บริสุทธนะกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ทีพีบีไอ หรือ TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ร่วมเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับแผนการรุกขยายธุรกิจที่สอดรับกับทิศทางอุตสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกในตลาดโลก ซึ่งช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป