โฮบาร์ทเดินหน้า ส่งกรีนเทคโนโลยี รุกตลาดซีแอลเอ็มวี

โฮบาร์ทเดินหน้า ส่งกรีนเทคโนโลยี รุกตลาดซีแอลเอ็มวี

เพื่อถ่ายทอดให้ข้อมูล ความรู้ ความก้าวหน้าของ นวัตกรรมอัจฉริยะด้านกรีน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจานประสิทธิภาพสูงของโฮบาร์ท

 

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า (CLMVT) (กลาง) ให้การต้อนรับ มร โรแลนด์ เวอเนอร์ (ซ้าย) และ มร เวอเนอร์ นิวไมเออร์  (ขวา) ผู้อำนวยกา

ผลิตภัณฑ์ เครื่องล้างภาชนะ ส่วนภาคพื้นยุโรป ผู้บริหารกลุ่มโฮบาร์ทระดับสูง จากสำนักงาน ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อถ่ายทอดให้ข้อมูล ความรู้ ความก้าวหน้าของ นวัตกรรมอัจฉริยะ

ด้านกรีน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจานประสิทธิภาพสูงของโฮบาร์ท ที่สามารถแสดงความคุ้มค่าต่อการคืนทุน ใน 3-5 ปี โดยพร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม ซีแอลเอ็มวี ที่กำลังมองหาเทคโนโลยี

เพื่อความยั่งยืน Sustainable Development และเข้าถึงความเป็น  “อาคารเขียว”Green Buildings ได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับสากล  ณ  โรงแรม SO SOFITEL Bangkok สาธร กรุงเทพฯ

 

จิตฤทัย ทัดเสรีวิบูลย์

Chitruthai Thadsareewiboon [Jitt]

Mobile : 083-123-5959

 PR Solution Co., Ltd.

Tel : 0-2656-8059     Fax : 0-2656-8058    Website:ww.prsolution.co.th