หมาแดง มอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี

หมาแดง มอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี

งาน Red Dog Platinum 2017 พร้อมมอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานการขายและบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2559

 

 

ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเกษตร ภายใต้สัญลักษณ์ตราหมาแดง จัดงาน Red Dog Platinum 2017 พร้อมมอบรางวัลตัวแทนจำหน่าย

ที่มีผลงานการขายและบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภัทรเคมีเกษตร จ.สุโขทัย, บริษัท ไทยออน    อะโกรเคมิคอล กรุงเทพฯ และ คู่เกษตร จ.พะเยา เพื่อเป็นแรงผลักดันตัวแทนจำหน่ายและตอกย้ำ

ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเคมีเกษตรของประเทศ โดยในปีนี้มีตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงานยอดเยี่ยมเข้าเกณฑ์ได้รับรางวัลภายในงานรวมทั้งสิ้น 13 ราย จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 300 ราย ณ โรงแรมมาราเกซ

รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด

คุณภัคกร จันทร์มาก

โทรศัพท์ 0 61 685 2592