เลอวานเต้คันแรก

เลอวานเต้คันแรก

ส่งมอบมาเซราติเลอวานเต้คันแรก

เลอวานเต้คันแรก ถึงมือลูกค้า ธเนศร์ อนุจารีอาภา และธีรไนย มาศดิตถ์ ส่งมอบรถมาเซราติ ให้ถึงมือ  มร.เท ซา ประธาน บจก. เอเชีย เอวิเอชั่น ลูกค้าคนแรกที่สั่งซื้อ โดยมีรัชนีวรรณ บุญครอง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันก่อน