ศศินทร์รับรางวัลระดับโลกUnilever FutureLeaders'League 2017

ศศินทร์รับรางวัลระดับโลกUnilever FutureLeaders'League 2017

นิสิต ศศินทร์ ชนะเลิศการแข่งขันแผนการตลาดระดับโลกUnilever Future Leaders'League 2017


 

นิสิต MBA ปี 2016 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวนลินรัตน์ บุญนิกรวรวิทย์   นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ และนางสาวณุชริณ คันธาภัสระ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก ในการแข่งขันแผนการตลาดUnilever Future Leaders'League 2017 ที่สำนักงานใหญ่ยูนิลีเวอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ   โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 50,000 คน จากทั่วโลก จากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งสามคน จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของยูนิลีเวอร์ เข้าร่วมการประชุม One Young World Summit ซึ่งเป็นงานประจำปีที่รวบรวมและเสริมสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่โคลัมเบียในปีนี้อีกด้วย

 

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป, Assistant Head of Marketing and Communications

  1. หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร, Marketing and Communications Coordinator

  1. หรือ 02-218- 3853-4, 081-808-5910