มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มีนิน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มีนิน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

นายดลเดช พัฒนรัฐ และ ดร. ณัฏฐ์ หลงเดวาร์ ประธานมูลนิธิ อะมีรูลมุอ์มินีน และคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฎยะ

 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มีนิน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560  โดยมี นาย ดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   ดร. ณัฏฐ์ หลงเดวาร์ ประธานมูลนิธิ

อะมีรูลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน  เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา