สลิงชอท กรุ๊ป ปรับองค์กรใหม่ รองรับการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล

สลิงชอท กรุ๊ป ปรับองค์กรใหม่ รองรับการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล

สลิงชอท กรุ๊ป ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและพัฒนาองค์กรปรับองค์กรพร้อมแต่งตั้งผู้บริหารใหม่รองรับทิศทางการพัฒนาผู้นำแบบดิจิทัล

สลิงชอท กรุ๊ป ปรับองค์กรใหม่ รองรับการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล 

สลิงชอท กรุ๊ป ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและพัฒนาองค์กร ปรับองค์กร พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รองรับทิศทางการพัฒนาผู้นำแบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน   

นายวศิน อรดีดลเชษฐ์ พาร์ทเนอร์ สลิงชอท กรุ๊ป เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและพัฒนาองค์กร ก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพราะองค์กรที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว และวิธีการหรือความรู้ต่างๆ ที่เคยใช้ได้ในยุคหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลแล้วในอีกยุคหนึ่ง  สลิงชอท จึงได้มีการวางแผนเตรียมการพัฒนาสำหรับผู้นำรุ่นถัดไปในทุกๆ  4-5 ปี เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย เพราะทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงมาเร็วมาก จากเดิม 5-10 ปี มาเป็น 1-2 ปีเท่านั้น  องค์กรต่างๆ จึงมีการตื่นตัว และตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัล  ผู้นำของสลิงชอท ในยุคนี้ จึงจำเป็นต้องเข้าใจเทรนด์ของการพัฒนาผู้นำให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สลิงชอท กรุ๊ป กล่าวถึงการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การรักษาจุดแข็งของสลิงชอท ซึ่งมีจุดเด่นด้านการพัฒนาผู้นำ เป็นองค์กรของคนไทย ที่มีความเข้าใจผู้นำไทย โดยนำองค์ความรู้ระดับโลกที่มีความเหมาะสม ใช้ได้จริงกับคนไทยมาประยุกต์ใช้  ส่วนที่จะแตกต่างออกไปจากเดิมคือ เทรนด์ของการพัฒนาผู้นำของโลกสำหรับรองรับกับยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก องค์กรใหญ่ๆ ประสบความท้าทายและตื่นตัวกันมากในเรื่องนี้ เพราะ เทคโนโลยีหรือ แพลตฟอร์มนั้น สามารถหาซื้อกันได้ แต่จะทำอย่างไรให้ผู้นำพาคนขององค์กรไปกับยุคดิจิทัลได้โดยสลิงชอทได้เตรียมเครื่องมืออันหลากหลาย เพื่อช่วยผู้นำไทยให้มีทักษะพร้อมรับมือกับการนำองค์กรก้าวข้ามสู่ยุคดิจิทัลในปีนี้   

ปัจจุบัน สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทย ให้บริการหลักๆใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การอบรม (Training) การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหาร (Executive Coaching & Mentoring) และการเป็นที่ปรึกษา (Consulting) โดยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ปรึกษาระดับโลกหลายแห่ง เช่น Zenger Folkman และ  Center for Leadership Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีที่ปรึกษาและโค้ชที่เป็นที่ยอมรับในตลาดเป็นจำนวนมาก สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง 3 ด้านดังที่กล่าวมา โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำด้วยดิจิทัลเป็นหลักต่อไป