TCELS ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์

TCELS ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ชั้น 6 โรงแรมสยาม@สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ผนึกพลังร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ขอเชิญนักลงทุนที่สนใจเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์สมัครเข้าร่วมงาน Promoting Life Sciences Innovation with Investment “Promoting I with I” Episode 2/2017

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ชั้น 6 โรงแรมสยาม@สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://goo.gl/8FXcqหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :02 644 5499 ต่อ 129