สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู เดินหน้าสู่ปีที่ 10

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู เดินหน้าสู่ปีที่ 10

เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ดีรอบด้าน ผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะและคุณธรรม

การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมตามแนวทางของไทยแลนด์ 4.0  นั้น มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้รักเรียน มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เชื่อเช่นกันว่า การพัฒนาคนต้องเริ่มจากการหยิบยื่นโอกาส บ่มเพาะความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่พวกเขาตั้งแต่วัยเด็ก โดยผลักดัน“การเรียนรู้” หลากรูปแบบเพื่อพัฒนาให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ที่ปั้นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมที่มั่นคง

 

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในเยาวชนที่มีใจรักด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส ผ่านกิจกรรมของสโมสรฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้รอบด้าน  ทั้งทักษะกีฬา ควบคุมสภาพจิตใจขณะแข่งขัน รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับสมาชิกสโมสร เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวว่า “ในปีที่ 10 นี้ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูยังคงเดินหน้าพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในวงการเทเบิลเทนนิสไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นการปลูกฝังการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็ก ตลอดการดำเนินโครงการฯ เราได้ปลูกฝังและส่งมอบการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อให้สมาชิกจำนวน 60 คน ในปัจจุบัน ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง ตลอดจนวางแผนพัฒนาตนเองสู่เส้นทางที่วาดฝันไว้ และนำความสามารถมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ดำเนินการตามแนวคิดที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 

 

หนึ่งในกิจกรรมหลักที่สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูจัดเป็นประจำทุกปีและเมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดเป็นปีที่ 5 คือ ค่าย “ติวเพิ่ม เติมพลัง” ที่เน้นปลูกฝังและพัฒนานักกีฬาของสโมสรฯ ทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสโดย “โค้ชต้อม” อาสาฬห์ อมรรัตนสุชาติ โค้ชเยาวชนทีมชาติไทยและโค้ชประจำสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูแล้ว บ้านปูฯ ยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ที่มาถ่ายทอดหลักปฏิบัติของการเป็นคนดี ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม จากสถาบันการพลศึกษา เข้ามาช่วยปลูกฝังการฝึกสมาธิ นอกจากนี้ ยังเชิญนักวิทยาศาสตร์กายภาพเข้ามาช่วยสอนเรื่องการสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้อง พร้อมกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีของสมาชิกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการสอนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและเพื่อนสู่เพื่อน

 

หนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะจนประสบความสำเร็จ ล่าสุดคว้าชัยชนะจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และอีกหลากหลายรายการมาได้ นั่นก็คือ น้องไนน์ - นนท์ปวิธ คงกันกง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู จากกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2558 นับเป็นสมาชิกสโมสรที่นำการเรียนรู้ที่ได้รับมาต่อยอดได้อย่างประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

 

“สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูช่วยให้ผมได้ฝึกฝนและเป็นนักกีฬาอย่างที่ฝันไว้ครับ ผมเข้าร่วมกับทีมบ้านปูตั้งแต่เพิ่งเริ่มเล่นเทเบิลเทนนิสใหม่ๆ พอได้เข้าค่ายและซ้อมมาเป็นประจำ ผมก็รู้สึกว่าเล่นเทเบิลเทนนิสได้ดีขึ้น และมีสมาธิมากขึ้น เมื่อแข่งชนะหลายครั้ง ผมก็รู้สึกดีใจและอยากทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ” น้องไนน์ – นนท์ปวิธ คงกันกง สมาชิกสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 

ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุด สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูยังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสมาชิกถึง 12 คน สร้างผลงานโดดเด่น และประสบความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย และการแข่งขันระดับโลก โดยทั้ง 12 คน ได้แก่

นายวรท โชติเลอศักดิ์ หรือ ก้อง นายศมะ บุญญวดี หรือ จีโน่ และ น.ส. นาจา เมฆอัมพร หรือ นาจา

   ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

น.ส. ปพัชญา หัวรักกิจ หรือ ฝ้าย และ น.ส. ณัฐกมล คำก้อน หรือ กุ๊บกิ๊บ

   ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ด.ช. ธาม แสงเลิศศิลปะชัย หรือ ตาต้า ด.ช. นาวิน เมฆอัมพร หรือ นาวิน และ ด.ญ. พรกนก ม่วงหวาน หรือ แพรว

   ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ด.ช. สิทธิศักดิ์ นุชชาติ หรือ โอปอ ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์ หรือ เอิ้ก และ ด.ญ.มนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภิรักษ์ หรือ อิม

   ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ด.ช. ชญานนท์ กุลวิภัชวัฒนา หรือ ไจ๋

  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากภูมิภาคเอเซียนและเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน WORLD HOPES 2017 จัดโดยสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือ I.T.T.F

 

นอกจากนั้นแล้ว บ้านปูฯ ยังต่อยอดค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูไปสู่พื้นที่ห่างไกล ผ่านกิจกรรมค่าย “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล” ในจังหวัดต่างๆ อาทิ ปัตตานี ยะลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และอุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ไปช่วยฝึกซ้อมทักษะ และถ่ายทอดเทคนิคที่ตนมีให้แก่เยาวชนจำนวนกว่า 500 คน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐาน และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี