สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร

 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร

แพทย์ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560

น.พ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้นสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (เสื้อขาวแถวหน้าคนกลาง) เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ดำเนินการปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 พร้อมมอบประกาศนียบัตรการอบรมครบตามหลักสูตรด้านการดูแลและรักษาโรคผิวหนังประจำปี 2560 สำหรับกิจกรรมการอบรมระยะสั้นได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นประจำทุกปี โดยติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 36 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางวิชาการโรคผิวหนังในด้านเวชปฏิบัติแก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ในสาขาอื่น ๆ ที่สนใจ ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฏกล้า

 

 

 

สอบถามละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร.02-439-4600 ต่อ 8301 มือถือ 081-421-5249

อีเมล์ : [email protected]