ผู้ถือหุ้นTMILLร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 การจ่ายปันผล

ผู้ถือหุ้นTMILLร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 การจ่ายปันผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 พร้อมแจ้งเรื่องการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ


 

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์(ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ที เอสฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 พร้อมแจ้งเรื่องการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา อรรถวิภัชน์ (กลาง) ประธานกรรมการ และนายสมชัย วนาวิทย (ขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที เอสฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: [email protected]