นักศึกษา SAU สุดเจ๋งสร้างโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

นักศึกษา SAU สุดเจ๋งสร้างโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สร้างโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่านระบบกล้องเสมือนจริง VR บนระบบที่ใช้ผลิตเกมส์ระดับโลก


 

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดเผยว่าในปัจจุบันสื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น IOS Android เป็นต้นหรือหนังสือและงานเขียนต่าง ๆ แต่สื่อที่เป็นเกมโดยเฉพาะระบบเสมือนจริงหรือVR มีค่อนข้างน้อย VR เป็นนวัตกรรมการประมวลภาพในลักษณะเสมือนจริง กลุ่มผู้พัฒนาจึงนำการพัฒนาเกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR โดยใช้เทคโนโลยี VR เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับกับประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น สามารถจำลองให้ผู้เล่นเสมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง มีภารกิจต่าง ๆ ให้ผู้ได้เล่นปฏิบัติภายในเกมและผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะหยิบจับสั่งของภายในเกมได้ เป็นต้น เกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR พัฒนาโดยเทคโนโลยี 3 มิติ ร่วมกับ VR โดยสร้างผ่านโปรแกรม Unity ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่ใช้ในการผลิตเกมส์ต่างๆ บนเกมคอนโซลค่าย xBox และPlaystation เป็นซอฟต์แวร์หลักในการพัฒนา และประยุกต์การจำลองโมเดลสามมิติต่างๆ ในภาพด้วยโปรแกรม 3D MAX เพื่อใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติต่าง ๆ เช่น สิ่งก่อสร้างหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Oculus Rift คือ แว่น VR เพื่อใช้แสดงภาพ 3 มิติเสมือนจริง และ Oculustouch คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถหยิบจับสิ่งของภายในเกมได้

นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หัวหน้าทีมจัดทำ แอพ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR”กล่าวว่า นักศึกษาผู้พัฒนาโปรแกรมแอพลิเคชัน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นายนฤเบศน์ ตั้งต้นเจริญ และนายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์อภิชาติ คำปลิวและอาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข เป็นที่ปรึกษา ผลงานชิ้นนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR)ด้วยภาพหรือวิดีโอเสมือนจริงโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยในยุค Digital Thailand และThailand 4.0 โดยการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR” นี้ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (National Software Contest : NSC 2017) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด้วย

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า เริ่มต้นแนวคิดการเขียนแอพ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR”โดยใช้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเป็นแรงบันดาลใจ โดยทุกคนรักการท่องเที่ยวและชอบความเป็นอิสระ จึงเริ่มลองคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวมาจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.เขาตะปู จังหวัดพังงา 2.ดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน 3.วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.เมืองมัลลิกา รศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี และ5.มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ นำมาสร้างเป็นโมเดลจำลองผ่านมุมมองเสมือนจริง โดยมีความชัดเจนของภาพวิวทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้งบประมาณ 4 หมื่นบาท ประโยชน์ของแอพ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR”คือสามารถบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศไทย และนำไปถ่ายทอดประสบการณ์เที่ยวให้นักท่องเที่ยว ที่สามารถทดลองเล่น ซึ่งระบบแอพ ดังกล่าว จะถูกนำมาจัดแสดงตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย ซึ่งในอนาคต จะมีการต่อยอดเพิ่ม Caption บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้นด้วย

สำหรับแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเสมือนจริงโดยการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยหลักของการใช้งาน ผู้เล่นแอพลิเคชันดังกล่าว จะมองผ่านแว่น 3 มิติ Virtual Reality (VR) และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในลักษณะ 3 มิติที่สมจริง สวยงาม ร่วมกับเทคโนโลยี VR ที่ผู้ใช้งานสามารถนำแอพลิเคชันฯนี้มาใช้งานร่วมกับแว่น 3 มิติ Virtual Reality (VR) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานแอพลิเคชันสามารถท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในประเทศไทย เสมือนกำลังเดินอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างลงตัว และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

                                                                                /////////////////////////////////////////////////

 

สอบถามละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร.02-439-4600 ต่อ 8301มือถือ 081-421-5249

อีเมล์ : [email protected]