“12 ปีธุรกิจรับสร้างบ้านกับความท้าทายในยุคดิจิตอล”

“12 ปีธุรกิจรับสร้างบ้านกับความท้าทายในยุคดิจิตอล”

”วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

....เมื่อโลกเข้าสู่ยุคติดต่อสื่อสารข้ามประเทศ ข้ามทวีปกันเพียงแค่ปลายนิ้วมือกด หากมองในมุมธุรกิจจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมใช้สื่อดิจิตอล เพื่อให้สอดรับกับสังคมโลกยุคใหม่ ในปีนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดสัมมนา

วิชาการในหัวข้อ “12 ปีธุรกิจรับสร้างบ้านกับความท้าทายในยุคดิจิตอล”วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้สมาชิกสมาคม พันธมิตรทางธุรกิจ รวม

ถึงประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพของเศรษฐกิจ ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตในยุคดิจิตอลจากวิทยากรผู้เชี่ยวในแวดวงต่างๆ ...ว่ากันตามความจริงแล้วการตลาดผ่านสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการที่

ได้ Like ได้ Share เพิ่มเท่านั้น หากแต่ในมุมของผู้บริโภคเองก็ได้ประโยชน์ไม่น้อยด้วยเช่นกัน เอ้าหากท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์www.hba-th.org แล้วอย่าลื่มมาร่วมแชร์ข้อมูลได้นะคะ