งานครบรอบ 25 ปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานครบรอบ 25 ปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายวันชัย ศารทูลทัต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฉลอครบรอบ 25 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย


 

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ บริษัทเอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์ประชุมฯแห่งความภูมิใจที่เป็นจุด

เริ่มต้นสู่ความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยโดยมีพนักงานกว่า 600 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วรกมล เจริญธรรมาภรณ์, จรรยา จ้อยเจริญ, นฤวรรณ รัตนวิจิตร

โทร. 0 2229 3044-6