บีเจซีลงทุน 2,000 ล้านบาท สร้างเตาที่ 4 ผลิตขวดแก้ว

บีเจซีลงทุน 2,000 ล้านบาท สร้างเตาที่ 4 ผลิตขวดแก้ว

บีเจซีลงทุน 2,000 ล้านบาท สร้างเตาผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว เตาที่ 4 ณ โรงงาน ไทยมาลายากลาส สระบุรี

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มบริษัทบีเจซี นำ

สื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ณ โรงงาน ไทยมาลายากลาส จังหวัดสระบุรี โดยในปี 2559  กลุ่มบริษัทบีเจซี ได้ขยายการลงทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านบาท

  ในการก่อสร้างเตาผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ เตาที่ 4 (SB 4)  ซึ่งเตาที่ 4 นี้จะมีกำลังการผลิต 300 ตัน ต่อ วัน และช่วยเพิ่มศักยภาพให้กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย ของกลุ่มบริษัทบีเจซี

อยู่ที่ 3,100 ตัน ต่อ วัน