สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) จัดงานสัมมนาพิเศษ Wolf D. Prix

สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) จัดงานสัมมนาพิเศษ Wolf D. Prix

Wolf D. Prix หนึ่งในผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการการออกแบบและพาร์ทเนอร์ของ COOP Himmelb(l)au มาเป็นวิทยากรบรรยาย


สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดร. ธนะ จีระพิวัฒน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ พร้อมคณะกรรมการบริหาร จัดการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Wolf D. Prix–Coop Himmelb(l)au Lecture”  

ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยเชิญสถาปนิกดังระดับโลก Wolf D. Prix หนึ่งในผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการการออกแบบและพาร์ทเนอร์ของ COOP Himmelb(l)au และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาปนิกผู้บุกเบิกงาน

สถาปัตยกรรมแนว Deconstructivist มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดหวังให้ผู้ร่วมฟังกว่า 200 คน จะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  นอกเหนือจากการสัมมนาครั้งนี้แล้ว สมาคม

สถาปนิกสยามฯ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในวิชาชีพสถาปัตยกรรม นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่www.asa.or.th

 

สอบถามเพิ่มเติม : บริษัท วราธาน จำกัด เตชินี  แก้วดวงงาม  โทร. 061-991-6154  มนัสวิน สิงหา  โทร. 081-438-7353, 081-191-6779