เปิดงาน Quality Day 2016

เปิดงาน Quality Day  2016

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความปลอดภัยในองค์กรคุณภาพ และผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวไปสู่มาตรฐานระดับแนวหน้า


 

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และนายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีร่วมเป็นประธานเปิดงานEnjoy  QualityEvery Moment เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความปลอดภัยในองค์กรคุณภาพ และผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวไปสู่มาตรฐานระดับแนวหน้า ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจโดยมีคณะผู้บริหาร พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ณ โรงพยาบาลธนบุรี