โมซัมบิกสนใจซื้อข้าวจากไทย ขยายตลาดข้าวในแอฟริกา

โมซัมบิกสนใจซื้อข้าวจากไทย ขยายตลาดข้าวในแอฟริกา

Mr. Ragendra Berta de Sousaเข้าเยี่ยมคารวะนางอภิรดี ตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการซื้อข้าวจากไทย

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโมซัมบิก (Mr. Ragendra Berta de Sousa) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการซื้อข้าวจากไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โมซัมบิกประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยเป็นข้าว 5% และ 15% ปริมาณรวม 300,000 ตัน โดยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยของฝ่ายโมซัมบิกครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาร่วมกับหน่วยงานของไทยเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโมซัมบิกต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางเยือนโมซัมบิก เพื่อเข้าร่วมการประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งในการเดินทางดังกล่าว ไทยเล็งเห็นว่าโมซัมบิกเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ประมง อัญมณี พลังงาน และการก่อสร้าง โดยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ ประมง อัญมณี ป่าไม้ ในขณะที่โมซัมบิกมีความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งไทยมีศักยภาพ นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นสมาชิกของ TripartiteFTA ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยรับจะเป็นเจ้าภาพและเชิญโมซัมบิกเข้าร่วมประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 (ระดับรัฐมนตรี) ในช่วงต้นปี 2560

โมซัมบิกเป็นคู่ค้าอันดับที่ 79 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 11 ในทวีปแอฟริกา เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 70 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 9 ในทวีปแอฟริกาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้าระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอด เฉลี่ยปีละ 158 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 การค้ารวมระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่า 190 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปโมซัมบิก เช่น ข้าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น

สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากโมซัมบิก เช่น สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสดแช่เย็น/แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ลวดและสายเคเบิล เป็นต้น  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์