เอสเอ็มทีปริ้นเซสเดินเครื่องดันสบู่ควินนส์ขายบุกตลาดยุโรป

เอสเอ็มทีปริ้นเซสเดินเครื่องดันสบู่ควินนส์ขายบุกตลาดยุโรป

ยืนยันภาครัฐรับรองสินค้าเร่งสร้างความมั่นใจตัวแทนขายต่างประเทศ เผยภาครัฐออกเอกสารรับรองความถูกต้องสินค้า เป็นการยืนยันแหล่งที่มาและนำเข้า

นางสาวทมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ความงาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมเดินหน้าขยายตลาดสบู่ควินนส์ในต่างประเทศ โดยล่าสุดสบู่ควินนส์ได้หนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales : CFS) รวมทั้งหนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ซึ่งจะทำให้ตัวแทนที่จะนำเข้าสบู่ควินนส์ไปขายในต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในเรื่องเอกสารประกอบการนำเข้าอย่างถูกต้อง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในประเทศต่างๆได้มากขึ้น เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจะใช้หนังสือรับรองการจำหน่ายและหนังสือรับรองผู้ผลิต

เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองจากหน่วยงานที่กำกับและดูแลจากประเทศไทย เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการขายในประเทศไทยจริง รวมทั้งยืนยันตัวผู้ผลิตว่ามีการผลิตและเป็นผู้ผลิตจริงหากมีการแสดงเอกสารดังกล่าวจะสามารถนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางได้ทั้งนี้ บางประเทศค่อนข้างเข้มงวดในการพิจารณาให้นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปซึ่งอาจจะต้องใช้เอกสารรับรองอื่นๆเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้ขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนจำหน่ายว่าสินค้าได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีบางประเทศที่เข้มงวดมากกว่านี้ ซึ่งอาจต้องมีการขอเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient)ซึ่งก็กำลังดำเนินการขอเอกสารรับรองนี้อยู่

นางสาวทมิตากล่าวว่า เอกสารดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้มีการขยายตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะได้รับความสะดวกในเรื่องเอกสารการนำเข้า ทั้งการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วยังจะสามารถนำสินค้าวางขายได้ในร้านเครื่องสำอาง หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวแทนในต่างประเทศมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น สำหรับการทำตลาดในต่างประเทศนั้น จะเริ่มขยายตลาดอย่างเป็นทางการและเข้าระบบที่ถูกต้องในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก

เนื่องจากได้มีการทดลองทำตลาดและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเริ่มมีผู้สนใจสอบถามและมีความประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังอีกหลายประเทศในแถบยุโรปที่ผ่านมาเริ่มมีตัวแทนให้ความสนใจโดยการติดต่อจากทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งมีการเดินทางจากประเทศต่าง ๆ เพื่อมาศึกษาในตัวสินค้าและอบรมการขายผ่านออนไลน์ที่บริษัทฯ  ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559 LINE: @quinns,https://www.facebook.com/quinnssoap/ , http://www.quinnssoap.com/

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณธีรพร