สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม เยือนกรุงกวี

สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม เยือนกรุงกวี

ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกีฬาสนามกอล์ฟ การดูแลรักษาสนามพร้อมทั้งลงพื้นที่เข้าชมการปฏิบัติงานภาคสนามจริงโดยอาจารย์กนก เหวียนระวี

 

อาจารย์กนก เหวียนระวี ประธานกรรมการบริหาร สนามกอล์ฟกรุงกวี ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬาจาก

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยนำคณะนักศึกษาจำนวนกว่า30 คน มาเยือนสนามกอล์ฟกรุงกวี รังสิต คลอง 4 เพื่อมาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านกีฬาสนามกอล์ฟ การดูแลรักษาสนามพร้อมทั้งลงพื้นที่

เข้าชมการปฏิบัติงานภาคสนามจริง โดย อาจารย์กนก เหวียนระวี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย หน่วยงาน หรือ องค์กรใด ที่สนใจนำคณะนักเรียน นิสิตนักศึกษา เข้าชมการปฏิบัติงานภาคสนาม

จริง ชมพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อเป็นความรู้ด้านการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนามกอล์ฟกรุงกวี รังสิต คลอง 4โทร. 02 577 4141