ดร.สุภัตทา จันทรรังษี รับโล่เกียรติคุณ

ดร.สุภัตทา จันทรรังษี รับโล่เกียรติคุณ

"หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่นดิน " จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันแม่แห่งชาติ

รับโล่เกียรติคุณ ดร.สุภัตทา จันทรรังษี ประธานกรรมการ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด เข้ารับโล่เกียรติคุณ  " หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่นดิน " จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์  เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และวันแม่แห่งชาติ ที่อาคารรักตะกนิษฐมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ