องค์กรธุรกิจห่วงใยสังคมสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF

องค์กรธุรกิจห่วงใยสังคมสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF

บริษัทมังกร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์และเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กร บริษัทมังกร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด โดย มร.หลงหยุ่น เซียะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้มอบเงินจำนวน100,000 บาท แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนกำพร้าจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนยากจน ในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโอกาสนี้ ผศ.นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ นายกสมาคมนิเทศศาสตร์ จันทรเกษม และนายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF  ร่วมถ่ายภาพด้วยตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่มูลนิธิ EDF  ดำเนินงานมา ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 58 จังหวัด ใน 5,392 โรงเรียนไปแล้วจำนวน 344,226 ทุน รวมทั้งยังร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนกว่า 200 โครงการองค์กรหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org